Expositors

TDS 2+

Descripció del producte o servei:

El Tourism Data System 2+ és un sistema d’informació turística complex i integrat que implica als agents turístics en la construcció d’una economia del coneixement efectiva i els compromet en la governança de la destinació.

Web: https://eurecat.org/portfolio-items/pect-turistic-en-familia/

Contacte: gerard.macia@eurecat.org